Erasmus+projekt 
A tanulószerződések működése a német duális kertészeti képzésben

A megvalósított projekt legfontosabb háttere, hogy Magyarországon az agrár-szakoktatásban is bevezetésre került a duális szakképzés. Az agrár vállalkozások azonban idegenkednek a tanulószerződések megkötésétől. A szövetség számos alkalommal tartott tájékoztató előadásokat a szerződés megkötésével járó előnyökről, illetve igyekezett megválaszolni a felmerülő kérdéseket. Mindez azonban nem bizonyult elegendőnek, még mindig komoly nehézségekbe ütközik mind az iskolák, mind a diákok szülei számára a megfelelő szakmai gyakorlati helyek felkutatása, a régi, bizonyítottan jól működő vállalkozások oktatásban való megtartása. Ezért döntöttünk úgy, hogy mind a Makeszisz tagiskoláinak vezetőségét, mind az ezekkel az iskolákkal kapcsolatban álló kertészeti vállalkozások képviselőit Németországban, a duális oktatási rendszer bölcsőjében szeretnénk megismertetni a rendszer működésével, a felmerülő kérdések, problémák megoldásaival, az előnyökkel-hátrányokkal.

A projekt fő célja volt, hogy a magyar szakképző iskolák, illetve a magyar vállalkozások egy olyan jól működő modellt tanulmányozzanak eredeti környezetben, amely elősegíti a magyarországi agrár-szakképzés minőségi változását.

A pályázat kedvezményezettjei szaktanárok, szakoktatók voltak, akik a szakközépiskolai, szakiskolai és speciális szakiskolai nevelő-oktató pedagógiai munkában vesznek részt. Többségében rendelkeznek egyetemi és főiskolai szakmai és pedagógiai végzettséggel és legalább 10 éves szakmai tapasztalattal. A projekttervnek megfelelően az agrár vállalkozásokból a tanulókkal foglalkozó szakemberek is részt vettek a projektben (tanulófelelősök). Így egy-egy iskola részvétele mellett cégek is képviseltették magukat, tanuló felelősökön keresztül.

A teljes projektben 40 fő vett részt.

A megvalósítás főbb lépései:

- a pályázat előkészítése a leendő közvetítő/fogadó intézménnyel

- a pályázat megírása (2015. március)

- az eredmény kihirdetése

- az 1. turnus kedvezményezetteinek kiválasztása az iskolák munkaközösségei, majd az elnökség döntése alapján ( 2015 szeptember )

- szerződéskötés a kedvezményezettekkel ( 2015 szeptember közepe)

- az utazás megszervezése ( 2015 október vége)

- az 1. turnus kiutazása ( 2015 november)

- beszámolók megtartása közgyűlés keretében (2016 március)

- az 2. turnus kedvezményezetteinek kiválasztása az iskolák munkaközösségei, majd az elnökség döntése alapján ( 2016 április)

- szerződéskötés a kedvezményezettekkel ( 2016 május közepe)

- az utazás megszervezése ( 2016 május közepe)

- az 2. turnus kiutazása ( 2016 május vége)

- beszámolók megtartása közgyűlés keretében (2016 október)

A fogadó intézmény a Berufsbildende Schulen Ammerland, Németország, Bad Zwischenahn. A projekt lehetőséget biztosított a környékbeli faiskolai üzemek tanulófelelőseinek az üzemen belüli speciális feltételek bemutatására. A munkaprogram során azonnali válaszokat kaptak a tanulószerződéssel kapcsolatos felmerülő kérdésekre a magyar szakemberek, hiszen egy jól működő rendszert láthattak a projekt résztvevői.

A projekt hosszú távú hatása a teljes magyar agrár-szakképzésre nézve rendkívül kedvező. Az, hogy szövetségünk országos lefedettségű, kifejezetten erősség az információ áramlásban. A projektben az ország minden régiójából részt vettek mind az iskolák, mind a vállalkozások képviselői, így szinte egy időben, egyszerre tudják hasznosítani a projekt során tapasztaltakat az egész országban, illetve a projekt eredményeinek a terjesztése is biztosított országos szinten. Várhatóan a projekt hatására növekedni fog a tanulószerződések száma az agrár-szakoktatásban.