Erasmus+projekt 

A tanulószerződések működése a német duális kertészeti képzésben

2017-1-HU01-KA102-035865 

A tanulószerződések működésének vizsgálata a kamara, az iskolák és a diákok részvételével 


Partnerek:

- Berufsbildenden Schulen Ammerland, Németország

- Renke zur Mühlen faiskola

- zu Klampen OHg

- Die Garten Tulln, Ausztria


A megvalósított projekt legfontosabb háttere az agrár-szakoktatásban bevezetett duális szakképzés. Az agrár vállalkozások azonban még mindig idegenkednek a tanulószerződések megkötésétől. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Makeszisz tagiskoláinak vezetőségét, az iskolákkal kapcsolatban álló kertészeti cégeket és az oktatás egyéb szereplőit (pl. NAK, HOI) Németországban, a duális oktatási rendszer bölcsőjében szeretnénk megismertetni a rendszer működésével, az előnyökkel-hátrányokkal. 

A tanulmányutak fő célja az volt, hogy a magyar szakképző iskolák, illetve a magyar vállalkozások egy olyan jól működő modellt tanulmányozzanak eredeti környezetben, amely elősegíti a magyarországi agrár-szakképzés minőségi változását. 

 A szakmai gyakorlatok fő célja az volt, hogy diákjaink a már megszerzett ismereteiket termelő üzemben megtanulják alkalmazni, új, korszerű ismeretekre tegyenek szert, bepillantást nyerjenek a fogadó országok kertészeti oktatásába, bővítsék nyelvtudásukat. 

 A parképítő és -fenntartó technikus és dísznövénykertész diákok a szakmai gyakorlat során tanulmányozták a fogadó országok parkjaiban kialakított kerti utak burkolatait, azok elrendezését, a virágágyak és a viziarchitektúrák kialakítását, a berendezési tárgyak és növények alkalmazását és felhasználási módját. A parkfenntartási munkák mellett a diákok megismerték a kiültetett növények előállításának módját, termesztőüzemekben vettek részt szakmai gyakorlaton, ahol megtanulták ezen növények nevelési, ápolási munkáit, bővítették növényismeretüket. 

 A Makeszisz lefedettsége országos, így az információk gyorsan és célzottan jutnak el a szakképzésben részt vevő szereplőkhöz. A tanulmányutakon összesen 30 fő vett részt Németországban, Bad Zwischenahnban. Szakmai gyakorlaton összesen 28 tanuló vett részt a tervezett 30 helyett Ausztriában és Németországban.