Erasmus+projektek

"VETPROFIT - Multidiszciplináris, projektalapú digitális tananyagok a szakképzésben"

2022.10.18-án került megrendezésre a Makeszisz részvetelével zajló "VETPROFIT - Multidiszciplináris, projektalapú digitális tananyagok a szakképzésben" című projekt projekttalálkozója. 


A találkozó programja:

 9:30 - 10:00 Regisztráció

10:00 - 10:10 Köszöntés, bemutatkozás - Hajnal Sándor, MAKESZISZ elnök

10:10 - 10:25 A VETPROFIT projekt bemutatása, a projekt kapcsolódása a szakképzésben zajló minőségfejlesztéshez - Ekert Sára, MAKESZISZ

10:25 - 10:40 Tervezett minikurzusok a mezőgazdasági ágazatban - Gódorné Hazenauer Zita, MAKESZISZ

10:40 - 11:00 A VETPROFIT keretein belüli kigondolt IT projekt lehetőségek a Premontrei Középiskolában - Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium - Balogh Csaba - Teams

11:00 - 11:15 Beszámoló a "Projektfeladat generáló workshop" rendezvényről- Bukombe-Fodor Hella, DRDC

11:15 - 11:30 Intenzív kertészeti termesztés aktuális kihívásai és a digitalizáció, mint termesztést segítő tényező - Szuvandzsiev Péter

11:30 - 11:50 Kávészünet

11:50 - 12: 15 Előzetes a VETProfit e-learning képzésről szakképzésben tanító tanároknak (projektek, digitális eszközök, innovatív értékelési módszerek) Hartyányi Mária, iTStudy Hungary

12:15 - 13:00 Műhelymunka - projektek tervezése mezőgazdasági szakképző intézmények és vállalkozások együttműködésében

13:00 - 13:30 Ismerkedés a Magyulával, séta az iskola kertjében

13:30 - 14:00 Ebéd helyben az iskola étteremben

14:00 - 15:00 A rendezvény zárása, beszélgetés


A MAKESZISZ részt vesz a Multidiszciplináris, projektalapú digitális tananyagok a szakképzésben, röviden VETPROFIT elnevezésű Erasmus + KA2-es projektben.

A projekt célja a munkaerő-piaci igények megjelenítése a szakképzésben, a tanárok felkészítése arra, hogy a cégekkel együttműködve, általuk javasolt valós problémák megoldására irányuló projekt feladatokat dolgozzanak ki a diákok, a leendő munkavállalók számára. A cél elérése érdekében a konzorcium:

  • áttekinti a partnerországok informatikai és mezőgazdasági ágazatainak alapképzésében alkalmazott tanterveket, tankönyveket és oktatási módszereket;

  • felkészíti a két ágazatban tanító tanárokat a projekt módszer, innovatív értékelési módszerek alkalmazására és digitális tananyagok fejlesztésére;

  • tanárok és munkaerőpiaci szereplők együttműködésében életközeli projektek fejleszt a szakképzésben tanuló diákok számára;

  • online adatbázis-alkalmazást fejleszt a multidiszciplináris szemléletben fejlesztett, projekt-orientált, jó minőségű és motiváló, (mikro) tananyagok publikálására;

  • mini-kurzusokkal készíti fel a tanulókat a projektek sikeres megvalósítására;

  • a tapasztalatok alapján felépített modellt kézikönyv formájában közzéteszi a szakképzésben dolgozó tanárok számára.

2017-1-HU01-KA102-035865 

A tanulószerződések működésének vizsgálata a kamara, az iskolák és a diákok részvételével 


Partnerek:

- Berufsbildenden Schulen Ammerland, Németország

- Renke zur Mühlen faiskola

- zu Klampen OHg

- Die Garten Tulln, Ausztria


A megvalósított projekt legfontosabb háttere az agrár-szakoktatásban bevezetett duális szakképzés. Az agrár vállalkozások azonban még mindig idegenkednek a tanulószerződések megkötésétől. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Makeszisz tagiskoláinak vezetőségét, az iskolákkal kapcsolatban álló kertészeti cégeket és az oktatás egyéb szereplőit (pl. NAK, HOI) Németországban, a duális oktatási rendszer bölcsőjében szeretnénk megismertetni a rendszer működésével, az előnyökkel-hátrányokkal. 

A tanulmányutak fő célja az volt, hogy a magyar szakképző iskolák, illetve a magyar vállalkozások egy olyan jól működő modellt tanulmányozzanak eredeti környezetben, amely elősegíti a magyarországi agrár-szakképzés minőségi változását. 

 A szakmai gyakorlatok fő célja az volt, hogy diákjaink a már megszerzett ismereteiket termelő üzemben megtanulják alkalmazni, új, korszerű ismeretekre tegyenek szert, bepillantást nyerjenek a fogadó országok kertészeti oktatásába, bővítsék nyelvtudásukat. 

 A parképítő és -fenntartó technikus és dísznövénykertész diákok a szakmai gyakorlat során tanulmányozták a fogadó országok parkjaiban kialakított kerti utak burkolatait, azok elrendezését, a virágágyak és a viziarchitektúrák kialakítását, a berendezési tárgyak és növények alkalmazását és felhasználási módját. A parkfenntartási munkák mellett a diákok megismerték a kiültetett növények előállításának módját, termesztőüzemekben vettek részt szakmai gyakorlaton, ahol megtanulták ezen növények nevelési, ápolási munkáit, bővítették növényismeretüket. 

 A Makeszisz lefedettsége országos, így az információk gyorsan és célzottan jutnak el a szakképzésben részt vevő szereplőkhöz. A tanulmányutakon összesen 30 fő vett részt Németországban, Bad Zwischenahnban. Szakmai gyakorlaton összesen 28 tanuló vett részt a tervezett 30 helyett Ausztriában és Németországban.